Facial Action Coding System

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

FACS – Facial Action Coding System

FACS på en utförlig och komplex metod som finns beskrivet i detalj i en manual skriven av Paul Ekman, Wallace Friesen & Joseph Hager. Den har sitt ursprung ur Darwins teorier om känslornas betydelse för människors överlevnaden samt hans förklaringar kring vad olika ansiktsuttryck betydde. Han utgick från att ansiktsuttryck var funktionella och gav evolutionära fördelar, t.ex. förvåning spärrar upp ögonen som gör det lättare att se på långt håll.

Forskare runt om i världen har länge trott att ansiktsuttryck är inlärt från den kultur man är född i. Som bevis pekade man bl.a. på att man i vissa kulturer ler när man är ledsen.

Paul Ekman var antropologen som till en början också trodde att ansiktsuttrycken var inlärda, men han kom istället att bevisa Darwins tes. På 60-talet reste han till folkslag som levde på stenåldersvis och upptäckte att människor, oavsett kultur, uppfattade ansiktsuttryck på samma sätt. Han visade även att människor har svårare att tolka vissa uttryck än andra, oavsett kulturell bakgrund. Genom att studera andra forskares arbeten kring ansiktsuttryck (Duchenne, Hjortsjö m.fl.) och genom ett samarbete med Silvan Tomkins och Wallace Friesen fann han att:

  • Människan kan göra många olika uttryck.
  • Blinda från födseln har samma repertoar av uttryck som seende.
  • Ansiktets utryck är koppade till känslor och att man genom att tvinga musklerna att göra ett uttryck, kan skapa motsvarande känsla i kroppen.
  • Det är svårare att kontrollera ansiktsmusklerna än andra muskler i kroppen.
  • Människan har en mängd med olika ”sociala leenden” men bara ett äkta leende.


Vidare fann han att människan efter ett spontant uttryck kan lägga till andra och att det är i dessa tillrättalagda uttryck man ser kulturella skillnader.


Ekman & Friesen har skapat en manual utifrån ansiktets anatomi och muskelrörelser. Den första manualen kom 1978 men det finns sedan 2002 en omarbetad upplaga. Den nya upplagan innehåller även en mängd videoclip och foton.

FACS beskriver alla de rörelser som är möjliga att göra på en bas av 44 unika koder, kallade Action Units (AU), samt ett antal kategorier av huvud och ögonrörelser. Varje AU har en egen sifferkod vilket gör det möjligt att i detalj studera, notera och kartlägga en persons ansiktsuttryck.

FACS är nu den mest använda metoden när det gäller att studera människors ansiktsuttryck inom flera olika områden bl.a. psykologi och beteendeforskning. Metoden är komplex och tidsödande eftersom man går igenom filmmaterialet ruta för ruta, fram och tillbaka,  för att på så sätt se alla rörelser, deras ursprung, riktning och styrka. Varje uttryck kodas, och man markerar i filmen exakt när i tid rörelsen börjar och när den slutar. I forskning registreras frekvens och duration och man lägger även samman de uttryck som uppstår i anslutning till varandra. Dessa sammanlagda uttryck kallas event och dessa kan sedan i sin tur kopplas till olika känslouttryck.


Inom detta område talar man även om Microexpressions. Det är de ögonblickssnabba uttryck som är direkta och omedelbart kopplade till våra känslor. Det är uttryck vi inte medvetet kan kontrollera. Mikroexpressions  tolkas, till skillnad från FACS, i realtid.


FACS och Microexpressions, kodning och tolkning av ansiktsuttryck, är somtidigare  nämnts metoder som används  inom ett flertal olika områdern i såväl forskning som i praktiskt arbete. Märith är  utbildad och certifierad i båda metoderna, finns upptagen i ett internationellt register över kvalificerade personer, och får därmed använda metoderna fullt ut. Hon kan därför anlitas att utföra kodning samt tolkning av ansiktsyttryck inom olika områden. Detta gäller studier av människor i alla åldrar.Copyright ©  All Rights Reserved