Om mig

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson
Märith Bergström-Isacsson, RMT-SAM, PhD


Märith är registrerad musikterapeut enligt SAM (Sveriges Akademiska Musikterapeuter) och har sedan många år arbetat med musik i möten med människor i alla åldrar  som musikhandledare, musikpedagog och som musikterapeut. 1991 byggde hon upp en väl fungerade musikverkstad i samarbete med ett studieförbund. Inom musikverkstans ramar erbjöds verksamhet som babyrytmik, musik för små barn, utbildning för personal inom förskola, skola, särskola samt daglig verksamhet, gitarrkurser, sånggrupper för osäkra sångare och körverksamhet.

Märith övergick sedan till att på heltid och under 17 år arbeta som musikterapeut och forskare inom specialistsjukvård. Där efterfrågades hennes tjänster inom barnklinik, rehabilitering och habilitering för barn och vuxna  samt inom barn- och vuxenpsykiatri.

Idag arbetar Märith som rektor för grundsärskolans högstadium i Österssund parallellt med uppdrag inom ramen för företaget MusiCare.


Idag räknas Märith som en världsledande expert inom området Rett syndrom och musik (www.rettcenter.se).  Hon disputerade 2011 med en  avhandling, en neurofysiologisk studie om hur musik och vibroakustik påverkar kontrollen av det autonoma nervsystemet hos individer med Rett syndrom samt barn med typiskt utvecklingsmönster. I samband med sin forskning utbildade sig Märith i USA inom metoderna Facial Action Coding System (FACS) samt Microexpressions. Hon är sedan 2008 internationellt certifierad, vilket innebär att hon har rätt att använda metoden i såväl kliniskt arbete, i forskning samt i utbildning. FACS är en validerad forskningsmetod och i Sverige finns enbart ett fåtal med internationellt certifikat.

Märith är sedan 2008 aktiv deltagare i en internationell forskargrupp: ESRRA (European Scientific Rett Research Association).

Hon forskar idag även inom området Kultur & Seniorer.


Märith är en efterfrågad utbildare och föreläsare både inom och utom Sveriges gränser.

Ordförande i Sveriges Akademiska Musikterapeuter SAM under åren 2010 – 2014.

Märith har komponerat ett ansenligt antal visor som publicerats i visböcker och läromedel.


 
Copyright ©  All Rights Reserved