Presentationer

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson


Konferenspresentationer

2001: "Music and the Rett disorder: A music therapy interpretation". Paper presented at the World Congress of Music Therapy in Oxford, England.

2004: "The use of music". Paper presented at the RSE congress in Zagreb, Croatia.

2005: "The use of music therapy including vibroacoustic therapy". Paper presented at the French parent association congress in Anger, France.

2005: "Kan musik och VT påverkan mätas neurofysiologiskt?" Paper presented at the Swedish County Council Research conference in Luleå, Sweden.

2005: "Autonomic responses to music in Rett syndrome". Paper presented at the World Congress of Music Therapy in Brisbane, Australia.

2005: "Brainstem responses to music therapy". Paper presented at the EACD congress in Monte Carlo, Monaco.

2006: Autonomic responses to music in Rett syndrome". Paper presented at the Nordic Conference of Music Therapy in Stockholm, Sweden.

2006: "Brainstem responses to music and vibroacoustic therapy in Rett Syndrome. Paper presented at the RSE congress in Gdansk, Poland.

2006: "Why music and music therapy?". Workshop presented at RSE (Rett Syndrome Europe) congress in Gdansk, Poland.

2007: "Hjärnstammens respons på musik och vibrationer". Paper presented at the RSIS congress in Stockholm, Sweden.

2007: "Musik i praktik". Paper presented at the RSIS congress Stockholm, Sweden.

2008: “Musik in an everyday life”. Paper presented at The World Conference of Rett Syndrome in Paris, France.

2008: “The Musement”. Paper presented at the World Conference of Rett Syndrome in Paris, France.

2008: ”Hur hjärnstammen reagerar på musik och VT vid Rett Syndrom”. Paper presented at Fagseminar (Norsk forening for Rett Syndrom) in Oslo, Norway.

2008: ”Vad kan man göra”. Paper presented at Fagseminar (Norsk forening for Rett Syndrom) in Oslo, Norway.

2010: “ A Neurophysiological study of the effects of music and vibroacoustic stimulation in people with Rett syndrome”. Paper presented at the Swedish Music therapy conference, 20-21 March (FMS) in Stockholm, Sweden.

2010: “Musorik”. Paper presented at the Swedish Music therapy conference, 20-21 March (FMS) in Stockholm, Sweden.

2010: “Music in an everyday life in the work with Rett Syndrome”. Paper presented at The European Music therapy conference in Cádiz, Spain.

2011: “Autonomic responses to music and vibroacoustic stimulation in Rett syndrome”. Paper presented at The World Conference of Music Therapy in Seoul, South Korea.

2011: “Rett Center and Research in Music Therapy”. Paper presented at the European Conference in Rett Syndrome in Kazan, Tatarstan, Russia.

2012: “Music and vibroacoustic stimulation in people with Rett Syndrome

– A neurophysiological study”. Presented for Child neurologists at the National Neuropaediatric congress. Stockholm, Sweden

2012: “Musik och Rett syndrome – En neurofysiologisk studie. Paper presented at the HAB2012 Conference. Örebro, Sweden.

2012: “Effekt av musikaliska stimuli- En neurofysiologisk studie”. Paper presented at Kvalitetsdagarna (Habilitation conference). Umeå, Sweden.

2013: “Responses to music and Vibroacoustic stimulation in a Rett syndrome population”. Paper presented at Music Therapy Advances in Neuro-disability: Innovations in Research & Practice. 7-8 June in London, England.

2013: “How to analyse facial expressions using FACS – Facial Action Coding System. Accepted poster at The 9th European Music Therapy Congress 7-10 August in Oslo, Norway.

2013: “Vad är det vi ser och hur är det vi gör?”. Paper presented at the Nordic snoozelen conference arranged by Eldorado in Gothenburg, Sweden.

2013: “How to recognise and interpret facial expressions to music and vibroacoustic stimulation in a Rett syndrome population. Paper presented at the European Rett Syndrome conference in Maastricht, The Netherlands.

2013: “När är ett leende ett leende?” Paper presented at a Nordic conference arranged by Norsk forening for pedodonti. Oslo, Norway.

2014: ” Språket vi alla använder och behöver”. Paper presented at the nationell conference "Livets Möjligheter" arranged by NKA. Stockholm, Sweden.

2015: “Att genomföra strukturerade musikaktiviteter i ett boende för personer med demenssjukdom”. Paper presented at "Konferens om kulturens betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande" in Lycksele, Sweden.

2015: “Music makes a difference”. Paper presented at The Chinese Music Therapy Conference in WuXi, China.
Övriga presentationer

2007: “A neurophysiological study of the effects of music and vibroacoustic stimulations on autonomic nervous system in persons with Rett Syndrome”. Mittuniversitetet. Östersund, Sweden.

2007: “Ljud, Rytmik & Musik” Mittuniversitetet Östersund, Sweden.

2008: “A neurophysiological study of the effects of music and vibroacoustic stimulations on autonomic nervous system in persons with Rett Syndrome”. Presented for representatives from the Swedish government. Östersund, Sweden.

2009: “Rett Center i Östersund. Nationellt specialistvårds center gällande Rett syndrom”. Presentation for students and teachers from Birka Folkhögskola. Östersund, Sweden.

2009: “A neurophysiological study of the effects of music and vibroacoustic stimulations on autonomic nervous system in persons with Rett Syndrome” Presented for representatives from the Swedish government. Östersund, Sweden.

2009: “The Musement – Music/Motor function”. Presented for representatives from the Swedish government. Östersund, Sweden.

2011: “How to use music in Rett syndrome”. Paper presented at the Korean parent association in Seoul, South Korea.

2011: ”Musik och Rett syndrom: En neurofysiologisk studie”. Presented at the Music Therapy Symposium in Stockholm, Sweden.

2012: “Musik, Vibroakustik och Rett syndrome- En neurofysiologisk studie”. Paper presented at a research seminary for researchers and doctoral students. Östersund, Sweden

2012: “Music and vibroacoustic stimulation in people with Rett Syndrome

– A neurophysiological study”. Paper presented for representatives from the Swedish government. Stockholm, Sweden.

2013: “Musik och terapi i praktik och forskning. Paper presented for representatives from Musik i Väst. Gothenburg. Sweden

2013: “När är ett leende ett leende?” A presentation given to representatives for Stiftelsen Sävstaholm. Stockholm, Sweden.

2014: “Musik som rör och berör”. Paper presented for the staff in two wards in a care home for elderly people. Part of a research project in Region Västerbotten. Umeå, Sweden.

2014: “Musik – språket vi alla använder och behöver”. Paper presented for parents, carers & professional therapists. JAG, Stockholm, Sweden.

2015: “Musiken låter som känslor känns”. Paper presented for psychology students at Lund University. Lund, Sweden.

2015: “Ord och Musik. Kultur för kommunikation och växande. Official presentation at Jämtland Library. Östersund, Sweden

2015: “Music – The sound of emotions”. Paper presented for music therapy students (undergraduate- and graduate students). Central Conservatory of Music, Beijing, China.

2015: “Musik låter som känslor känns”. Paper presented for parents, carers & professionals. JAG, Stockholm, Sweden.

2015: “Musik i (som) kommunikation”. Paper presented for parents, carers & professionals at Karolinska Institute. Stockholm, Sweden.

2018: "Hur påverkar musik oxh varför". Paper presented for students and general public at Mid University (MIUN), Musikhjäpen. Östersund, Sweden.

2018: "Hur påverkar musik?". Paper presented at Overhead-session. Jaktstugan .Östersund, Sweden.

 
Copyright ©  All Rights Reserved