Publicerat

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson


Vetenskapliga publikationer

 • Merker B, Bergström-Isacsson M & Witt Engerström I (2001): Music and the Rett Disorder: The Swedish Rett Center Survey. Nordic Journal of Music Therapy, 10(1),pp 42-53
 • Bergström-Isacsson, M., Julu, P. & Witt Engerström, I. (2007): Autonomic Responses to Music and Vibroacoustic Therapy in Rett Syndrome. Nordic Journal of Music Therapy, 16(1), pp.42-59
 • Bergström-Isacsson, M. (2007): Brainstem responses to music and vibroacoustic stimulation: an ongoing study. www.soundeffects.wlu.ca
 • Bergström-Isacsson, M. (2008): Advantages and Disadvantages of doing a research study using quantitative methods. Nordic Journal of Music therapy forum. February 5. http://www.njmt.no/forum014_01.html
 • Bergström-Isacsson, M. (2007): Boganmeldelse – Psyke & Logos: Musik og psykologi. Dansk Musikterapi, Årgång 4, Nr. 2
 • Lagerkvist, B & Bergström-Isacsson, M. (2009): Musik som medikament och profylax. Läkartidningen, Nr 0943-vol 106, 20 okt. 2009
 • Lagerkvist, B. & Bergström-Isacsson, M. (2009): Oliver Sacks. Musicophilia: Tales of Music and the Brain. Acta Paediatrica, 2010, 99, p. 316
 • Bergström-Isacsson, M. (2011): Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrome – A Neurphysiological Study. Doctoral thesis, Aalborg University. Östersund: Rett Center
 • Bergström-Isacsson, M. (2012). ... and what about the experience of the music? A response to Jeff Hooper's article (AMJT 2012 Vol 23). Australian Journal of Music Therapy 23, 72-73
 • Bergström-Isacsson, M., Lagerkvist, B., Holck, U. & Gold, C. (2013). How facial expressions in a Rett syndrome population are recognised and interpreted by those around them as conveying emotions. Research in Developmental Disabilities 34, 788-794
 • Bergström-Isacsson, M., Lagerkvist, B., Holck, U. & Gold, C. (2014). Neurophysiological responses to music and vibroacoustic stimuli in Rett syndrome. Research in Developmental Disabilities. 35/6, pp. 1281-1291. DOI information: 10.1016/j.ridd.2014.03.002
 • Bergström-Isacsson, M. (2017). Musikterapeutens roll och funktion inom svensk specialistsjukvård – en transdisciplinär arbetsmodell. I A. Sandell, I. Hammarlund, A-K. Kuuse & L. Johnels (Red.) Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi. (s. 129-140). Göteborg: Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS)
 • Bergström-Isacsson, M. (2017). Musik och vibroakustisk stimulering av personer med Rett Syndrom – en neurofysiologisk studie. I A. Sandell, I. Hammarlund, A-K. Kuuse & L. Johnels (Ed.) Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi. (s. 303-316). Göteborg: Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS).
 • Bergström-Isacsson, M. (2018). Music therapy: meeting physical, emotional, cognitive and social needs. Rett Resource - Rett syndrome Europe


Övriga publikationer

 • Bergström-Isacsson Märith (1996 ): Musik från Topp till Tå. Svensk Skolmusik AB: Hestra. (Bok+CD)
 • Bergström-Isacsson Märith (2001): Musik och Rett syndrom: En musikterapeutisk tolkning. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • Bergström-Isacsson Märith (2005): Musik och Vibroakustik vid Rett syndrom. En undersökning av autonoma responser, Centrum för Musikpedagogisk Forskning, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • Bergström-Isacsson Märith (2005): Mera Musik från Topp till Tå. Svensk Skolmusik AB: Hestra. (Bok+CD)
 • Witt Engerström I., Larsson G., Bergström-Isacsson M., Wesslund B., Qvarfordt I. & Jochym-Nygren M. (2005): Rett Syndrom - Hur kan det se ut och vad kan man göra?  Svenskt Rett Center, Östersund
 • Bergström-Isacsson M. & Larsson G. (2008): The Musement - Music/Motor function. [Musorik - Musik/Motorik] DVD & Book. Swedish Rett Center
 • Bergström-Isacsson, M. (2012): Musik inom habilitering . I Lagerkvist, B. & Lindgren, C. (Eds). Barn med funktionsnedsättning. Malmö: Studentlitteratur
 
Copyright ©  All Rights Reserved