Utbildning

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson
Märith Bergström-Isacsson, RMT-SAM, PhDUtbildning

 • Forskarutbildning i musikterapi  Aalborg University, Danmark 2006 – 2011
 • Master of Music Education MPC Kungl.Musikhögsk. Stockholm 2004 – 2005
 • Musikterapeututbildning Kungl.Musikhögsk. Stockholm 1998 – 2001

(Motsvarar steg I kompetens i psykoterapi)

 • Datorer i skola och barnomsorg Mitthögskolan Östersund 1998
 • Musikhandledarutbildning Härnösand 1983 – 1985
 • Barns utv. 0-7 år Lär.högsk. Härnösand 1982 – 1983


Korta utbildningar

 • Music therapy and the Autistic Spectrum: An International Perspective, Washington DC
 • Music in Human Adaptation: Music therapy from the physiologic perspective, Washington DC
 • BUVISS, Barn Unga Vuxna I Sitt Sammanhang (Peter Lang, Elspeth McAdams). En utbildning i samband med nedläggning av skoldaghem för delar av personalen inom kommun och landsting i Jämtlands län.
 • Statistik, grund och fortsättning. FoU enheten i Jämtlands läns landsting, Östersund.
 • FACS, Facial Action Coding System, Erika Rosenberg Berkeley University, Berkeley USA. Utbildning i tolkning av ansiktsuttryck, en erkänd och vetenskaplig metod.
 • FACS, Micro expressions. Påbyggnad av FACS grundmetod. Godkänd på expertnivå på 96% nivå.
 • PODD, Pragmatic Organisation Dynamic Display, Avancerad nivå, London
 
Copyright ©  All Rights Reserved