Enskild terapi

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

Enskild musikterapi

I musikterapi använder vi oss av de musikaliska uttryck och skapande gestaltningar som känns bra just där och då. Du behöver inte ha några som helst förkunskaper i musik för att kunna delta. Målen för musikterapin kan se olika ut beroende på vem du är och vilka behov du har. Vi sätter tillsammans upp mål för terapin.

Musikterapi fungerar lika bra för barn som för vuxna. Metoderna anpassas efter individens behov och uppdragets art.

Bearbetande terapi

Ibland drabbar livet oss på olika sätt. Det kan även vara så att det sker saker runtomkring oss som vi inte riktigt kan hantera. I musikterapi närmar vi oss det som behöver bearbetas i och genom musikaliska element. Musik varvas med samtal - om det känns angeläget.

I arbetet med barn ligger fokus på leken och "görandet" mer än samtal. Orden kommer om orden behövs.


Pedagogiskt inriktad terapi

Barn och ungdomar, men även vuxna, kan ibland  fastna i beteenden som inte riktigt fungerar i samspelet med andra människor.  För att komma vidare behöver man förändra sitt eget beteende.

I och genom musik kan vi tillsammans hitta och lösa upp besvärliga knutar.


Kontakt och närhet

När man får barn kan det ibland upplevas  som det är svårt att "lära känna" sitt barn. Det är vanligare än man tror, men också viktigare än man tror att snabbt jobba med dessa jobbiga känslor.

Samspelet mellan förälder och baby är av största vikt och grundläggande för barnets fortsatta utveckling gällande socialt samspel, känslouttryck och empati.

Sång och rörelse är fantastiska redskap. Musikterapeuten guidar och hjälper både förälder och barn att komma minst ett steg vidare.


Musik & Kommunikation

Det är inte alltid så lätt att göra sig förstådd eller att förstå.

Det kan bero på:

Att man nyss kommit till Sverige och helt enkelt inte kan språket.

Att det lilla barnet inte riktigt kommer igång med kommunikationen

Att man har medicinska problem som hindrar  (ex.skadade stämband, afasi, demens, traumatisk skallskada etc.).

Att man pga flerfunktionsnedsättning inte har ett utvecklat expressivt språk.


Musik i sig är kommunikation och innehåller ett flertal kommunikationsfrämjande komponenter och kan vara ett väl  fungerande komplement till annan tradtionell behandling.


Rehablitering och Habilitering

När kroppen inte riktigt hänger med krävs vilja och motivation för att komma vidare. Musik har ofta förmågan att locka fram både vilja och motivation.


Utforska ditt inre

Du kanske inte känner att du behöver terapi men är ändå nyfiken på dig själv och ditt inre.

I och genom musik kan man komma in bakom sina egna försvar och "nå dit man behöver nå".


Ovanstående beskrivningar är exempel på enskilda terapier.

Verksamheten anpassas naturligtvis efter ditt behov och dina önskemål. 


För ytterligare information:

kontakta@musicare.se

Copyright ©  All Rights Reserved