Föreläsningar & Undervisning

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

Föreläsningar & Undervisning

Märith Bergström-Isacsson har en gedigen erfarenhet inom ett flertal områden och har föreläst samt undervisat  på förskolor, skolor och vårdavdelningar, men även i samband med världskongresser inom både kliniskt arbete (ex. medicin, musikterapi) och inom forskning (ex. hjärnforskning, musikterapi, demensforskning). Hon har även undervisat på högskolor och universitet.

Undervisning kan genomföras på grundnivå och på avancerad nivå.


Föreläsningar , undervisning och studiedagar kan utformas efter era önskemål och behov.

Exempel kan vara:

 • Musikterapi och eller musik som aktivitet inom äldreomsorg
 • Musikens generella påverkan
 • Musik och musikterapi inom psykiatrin
 • Musik och musikterapi inom rehabilitering och habilitering
 • Musik som pedagogiskt verktyg inom särskola och daglig verksamhet
 • Musik och kommunikation
 • Musik som rör och berör
 • Din musik är din historia
 • Musik och hälsa
 • FACS, Facial Action Coding System. Nytta i kliniskt arbete och forskning
 • Är ett leende verkligen ett leende?
 • Micro expressions
 • Olika musikterapeutiska metoder - vad, hur och varför
 • Musikterapi i klinik och forskning


Det finns även möjlighet för individuell utbildning och handledning.

Det allra bästa är att ta kontakt så att vi tillsammans kan diskutera innehåll och upplägg.

Såväl nationella som internationella uppdrag antas.


För ytterligare information:

kontakta@musicare.se
Copyright ©  All Rights Reserved