Forskning & Utveckling

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

Forskning & Utveckling

Märith disputerade 2011 vid Aalborgs Universitet inom fakulteten för kommunikation och psykologi, avdelning musikterapi. Hon  är därmed kvalificerad forskare och kan delta i, samt driva forskning på uppdrag.

Förutom renodlade forskningsprojekt kan uppdraget gälla utvecklingsprojekt, förstudier, extern gransking, undervisning och handledning.


FACS och Microexpressions, kodning och tolkning av ansiktsuttryck, är metoder som används  inom ett flertal olika områdern i såväl forskning som i praktiskt arbete. Märith är  utbildad och certifierad i båda metoderna, finns upptagen i ett internationellt register över kvalificerade personer, och får därmed använda metoderna fullt ut. ärith kan därför anlitas att utföra kodning samt tolkning av ansiktsyttryck inom olika områden. Detta gäller studier av människor i alla åldrar.


Märith är sedan 2008 aktiv deltagare i en internationell forskargrupp: ESRRA (European Scientific Rett Research Association). Gruppen startade 2008 och har en hemsida: http://www.europeanscientificrettresearchassociation.eu/index.htm.

Hon forskar idag även inom området Kultur & Seniorer.


Märith är en efterfrågad utbildare och föreläsare på forskarkonferenser både inom och utom Sveriges gränser.

Såväl nationella som internationella uppdrag antas.


För ytterligare information:

kontakta@musicare.se


Copyright ©  All Rights Reserved