Gruppterapi

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

Gruppterapi

I gruppterapi använder vi oss av de musikaliska uttryck och skapande gestaltningar som känns bra just där och då. Gruppens deltagare skapar möjligheter och kan ge varandra energi, stöd och feedback. Du behöver inte ha några som helst förkundskaper i musik för att kunna delta. Målen för musikterapin kan se olika ut beroende på gruppens deltagare och deras behov. Vi sätter tillsammans upp mål för terapin.

Musikterapi fungerar lika bra för barn som för vuxna. Metoderna anpassas efter individens behov och uppdragets art.

Guidad avslappning, en resa i ditt inre

Vi lyssnar tillsammans på utvald musik och låter musiken ta oss med dit vi just då behöver vara. Efterföljande samtal och eller gestaltning.

Passar dig som är i behov av avslappning men som har svårt att klara det på egen hand.


Röstarbete i grupp

För dig som gärna vill fokusera på din röst i arbetet med dig själv.

Många spänningar sätter sig i rösten som kan upplevas svag, trött, knarrig och opålitlig. Vi arbetar tillsammans i gruppen med experimentella röstövningar, andning, tal och sång.


Barn och föräldrar

Samspelet mellan förälder och barn  är av största vikt och är fundamentalt för barnets trygghet, förtroende och tillit.

Sång och rörelse är fantastiska redskap. Musikterapeuten guidar och hjälper både förälder och barn att komma minst ett steg vidare.


Musik för seniorer

Musikspråket är det språk vi lär oss allra först i livet,  och det är det språk som följer med oss livet ut.

Musik framkallar och återskapar känslor och minnen vilket kan vara till hjälp när minnet annars sviktar. Vissa av dessa minnen kan vara kroppsligt förankrade, och kan ex. påminna om hur man dansade i unga år.

Vi arbetar tillsammans genom samtal, bilder, musik och rörelse.


Ovanstående beskrivningar är exempel på gruppverksamhet.

Grupper kan sättas samman utifrån efterfrågat behov, och i samråd med dig som uppdragsgivare.


För ytterligare information:

kontakta@musicare.se


Foto: Camilla Isaksson


Copyright ©  All Rights Reserved