Uppdrag

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

                                                                                                 

Enskild musikterapi                                                                                                       

I enskild musikterapi använder vi oss av de musikaliska uttryck och skapande gestaltningar som känns bra just där och då. Du behöver inte ha några som helst förkunskaper i musik för att kunna delta. Målen för musikterapin kan se olika ut beroende på vem du är och vilka behov du har. Vi sätter tillsammans upp mål för terapin .

Musikterapi fungerar lika bra för barn som för vuxna. Metoderna anpassas efter individens behov och uppdragets art.


Gruppterapi

I gruppterapi använder vi oss av de musikaliska uttryck och skapande gestaltningar som känns bra just där och då. Gruppens deltagare skapar möjligheter att ge varandra energi, stöd och feedback . Du behöver inte ha några som helst förkunskaper i musik för att kunna delta. Målen för musikterapin kan se olika ut beroende på gruppens deltagare och deras behov. Vi sätter tillsammans upp mål för terapin .

Musikterapi fungerar lika bra för barn som för vuxna. Metoderna anpassas efter individens behov och uppdragets art.


Föreläsningar & Undervisning

Föreläsningar , undervisning och studiedagar kan utformas efter era önskemål och behov. Såväl nationella som internationella uppdrag antas.

Märith Bergström-Isacsson har en gedigen erfarenhet inom ett flertal områden och har föreläst i  mindre sammanhang ex. på förskolor och skolor, vårdavdelningar, men även i samband med världskongresser inom både kliniskt arbete (ex medicin, musikterapi) och inom forskning (ex. hjärnforskning, musikterapi och demensforskning).

Undervisning kan genomföras på grundnivå eller på avancerad nivå.


Forskning & Utveckling

På uppdrag delta som forskare i projekt inom olika områden.

Märith kan, utifrån metoderna FACS och Microexpressions, anlitas för att på uppdrag utföra kodning samt tolkning av ansiktsyttryck.

Såväl nationella som internationella uppdrag antas.


Musikhandledare

Inom ramen för Musikhandledare erbjuds musik till grupper. Här arbetar man tillsammans med musik för att det är roligt och motiverande. Här är det inte målet som är det allra viktigaste utan vägen dit, processen. Som musikhandledare utgår man ifrån att alla kan musicera och att alla har rätt att musicera.

I egenskap av musikhandledare tar Märith även på sig musikantuppdrag.


För ytterligare information:

kontakta@musicare.se

Copyright ©  All Rights Reserved